SÄÄNNÖT

- Rajalalla on oikeus käyttää lähetettyjä kuvia ja videoita Panda-gallerian markkinoinnissa.
- Rajalalla on oikeus poistaa lähetettyjä kuvia ja videoita.
- Kuvan lähettäjällä täytyy olla täydet oikeudet lähettämäänsä materiaaliin.
- Muusta mahdollisesta käytöstä sovitaan erikseen.


REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Oy Osk. Rajala
Yliopistonkatu 13 a
20100 TURKU

2. Rekisteriasioita hoitaa
Oy Osk. Rajala
Yliopistonkatu 13 a
20100 TURKU
Sähköposti: info@rajalacamera.fi

3. Rekisterin nimi
Rajala Pro Shop asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään Oy Osk. Rajalan verkkokaupan asiakasrekisteriä varten. Asiakasrekisteriä käytetään vain tilausten käsittelyä ja laskutusta varten. Asiakkaan suostumuksella rekisteriä käytetään myös uutiskirjeen ja tarjoustiedotteen lähettämistä varten, niille käyttäjille, jotka  ovat siihen antaneet luvan. Käyttäjällä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot, muuttaa niitä tai pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan.

5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on antanut puhelimitse tai faksilla, täyttänyt rekisteröintilomakkeeseen rekisteröitymisen yhteydessä taikka antanut tilauksen yhteydessä. Rekisteriin tallentuvat myös ne tiedot, jotka käyttäjä tallentaa itse sen jälkeen, kun hänen rekisteröitymisensä on hyväksytty.

Pakollisia rekisteröitymistietoja tilauksen yhteydessä ovat nimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

6. Tietojen luovutus
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Oy Osk. Rajala varaa kuitenkin oikeuden luovuttaa asiakasta koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli asiakas on toiminut lain ja hyvän tavan vastaisesti. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojaus
Rekisteriä käsittelevillä on henkilökohtainen hallintojohtajan myöntämä ylläpito- ja käyttöoikeus. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Pääsy toimitilaan, jossa rekisteritiedot sijaitsevat, on vain rekisterin hallintojohtajan erityisluvan saaneilla.